Aktuálně

22.07.2016 17:09

Měsíc nejdrahocennější krve našeho Pána

 Nejdrahocennější Krvi Ježíše Krista, nekonečná výkupná ceno vesmíru, nápoji a koupeli našich duší, ty, jež hájíš lidstvo před trůnem nejvyššího milosrdenství, hluboce se ti klaníme. Chtěli bychom, jak je to jen možné, odčinit naše nevděčnosti a urážky, kterých se ti dostává od tolika...
21.07.2016 14:15

Claudio Lanzotto OFM

 Riccardo Granzotto se narodil 23. srpna 1900 v Santa Lucia a Piave (Treviso) ve velmi pokorné křesťanské rodině. Po krátkém základním vzdělání pracuje spolu se starším bratrem, který je zedníkem. Následuje vojenská služba, která se ke konci první světové války značně protáhla. Je dobrým...
21.07.2016 14:14

MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN 2016

MARIE ANCILLA VE ŠKOLE OTCŮ POUŠTĚ   Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014   1. Jen Bůh může naplnit nedostatek v srdci člověka, naučit ho opravdové lásce, odpuštění a milosrdenství. 2. Kristova milost nás osvobodila. Opět nás postavila na nohy. Uzdravení, je možné....
10.07.2016 20:58

Sarah: služme mši čelem k východu a přijímejme eucharistii vkleče

  Ve svém projevu na konferenci o liturgii v Londýně kardinál Robert Sarah, po papeži Františkovi nejvyšší katolická autorita v tomto oboru, požádal všechny biskupy a kněze, aby si osvojili odvěkou orientaci při mši, kdy kněz společně se shromážděnými laiky stojí čelem ke svatostánku, a nikoli...
07.07.2016 22:42

Říká jednou sirka svíčce…

Foto: Z archivu MN   „Mám úkol tě zapálit,“ říká jednou zápalka svíčce.   „Jen to ne,“ úzkostlivě odpovídá svíčka, „když budu hořet, mé dny jsou sečteny a nikdo už nebude obdivovat mou krásu.“   Zápalka jí dává čas na rozmyšlenou: „To jediné, co můžu udělat já, je...
05.07.2016 18:04

Záznam ze slavnostní mše svaté na Velehradě 2016

Slavnost svatého Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy.
24.06.2016 21:10

Sladit kostel a divadlo

Josef Kemr se v pozdějších letech netajil svou křesťanskou vírou, návštěvu kostela se snažil nevynechat a sladit ji se svou profesí. Režisér Otomar Krejča herci vytýkal: „Poslyšte, proč pokaždé smekáte, když jedete kolem kaple? Dělejte to aspoň nějak nenápadně, tajně, takhle mi komplikujete...
19.06.2016 14:08

Zapřít sám sebe neznamená vzdát se své jedinečnosti

18.6.2016, OVA Foto: IMA Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. (srov. Lk 9, 23)) Zapřít sám sebe a vzít na sebe svůj kříž. To jsou slova, která v dnešní době nejsou příliš oblíbená. Slovo sebezápor, zdá se, patří spíš do...
17.06.2016 17:14

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Nadstavbový seminář KER „Jak vést děti k odpovědnosti“   Přijměte prosím pozvání na seminář efektivního rodičovství, který se uskuteční v sobotu 25. června od 9.00 do 15.00 hod. v Olomouci na Biskupském nám. 2 (sál ve 2. patře). Dnem vás provede zkušená lektorka...
07.06.2016 20:47

Nesmírná hodnota mše svaté očima světců

Kristus skrze lidi obnovuje svou oběť. Mše není pouhé představení oběti Kříže; nemá jen hodnotu prosté připomínky; je to skutečná oběť jako na Kalvárii, kterou mše svatá trvale zpřítomňuje a aplikuje plody oběti kříže. Kéž bychom si byli vědomi, jaké poklady můžeme získat po sebe i pro celou...
04.06.2016 21:50

Čeká-li někdo na mávnutí kouzelného proutku, může dopadnout špatně

30.5.2016, Aleš Opatrný   Foto: IMA   Úplný konec! Ježíš umírá jako naprosto opuštěný Bohem. Zemřel jako člověk, jehož nepřátelé dohnali až tam, kde ho chtěli mít. Dopadlo to nejhůř, jak to mohlo dopadnout. Žádná zázračná pomoc se nekonala!   Jistý člověk píše,...
25.05.2016 22:12

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN 2016

JÓZEF AUGUSTYN BOLEST KŘIVDY A RADOST ODPUŠTĚNÍ   Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013 1. Začne-li člověk ze strachu vytěsňovat pocit křivdy do podvědomí, nedokáže tím svůj problém vyřešit, ale právě naopak. 2. Jenom Bůh sám může soudit člověka, protože jen on ví, „co je v...
25.05.2016 20:00

Farní poutní výlet

07.05.2016 22:07

Co mi vadí na katolické mši

29.4.2016, Mark Hart   Foto: IMA   Jeden kamarád mi řekl: „Povím Ti, co mi vadí na katolické mši. Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.“   Na to jsem mu odpověděl: „Mně se na katolické mši líbí to, že i když hudba nebo kázání...
02.05.2016 19:20

Hodové slavnosti v Krčmani

23.04.2016 20:12

V životě procházíš mnoha tunely

25.1.2014, Phil Bosmans Foto: Vojtěch Mucha Lid, který chodil ve tmě,  vidí veliké světlo,  obyvatelům temné země  vzchází světlo. (Iz 9,1)     V životě procházíš mnoha tunely. Světla pohasnou. Dny potemní. Život bolí. Voláš, ale nikdo neodpovídá. Modlíš...
20.04.2016 19:19

Hymna SDM Krakov 2016

20.04.2016 19:17

MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN 2016

MALÁ POSELSTVÍ VOJTĚCHA KODETA   Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013   1. Teprve když se zastavíš před Boží tváří, nahlédneš pravou hodnotu věcí. 2. Rány zvenčí člověka neponičí tolik jako neodpuštění a hořkost, když jim dovolíme, aby nás uvěznily ve vlastním srdci. 3....
06.04.2016 21:14

Boha si nemůžeme v modlitbě na sto procent ´přivolat´

5.4.2016, Joachim Badeni   Foto: MN   Dělník se dřel celý den, ale dostal stejně peněz jako ten, co pracoval hodinu V Bibli najdeme příběh o dělníkovi, který se přišel ucházet o práci ve vinohradu na poslední chvíli. Moc toho nenapracoval, a přece dostal zaplaceno...
03.04.2016 20:56

Kardinál Comastri: Jan Pavel II. měl odvahu držet současně světlo milosrdenství i pravdy

 Vatikán. Na dnešek připadá 11. výročí smrti sv. Jana Pavla II. Letos připadá na vigílii svátku Božího milosrdenství, ustanového tímto papežem, právě tak, jako tomu bylo v den jeho odchodu do Otcova domu, 2. dubna 2005. Na Jana Pavla II. jako na svědka Božího milosrdenství...
21.03.2016 22:04

MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN 2016

HEINER WILMER TO JSI MŮJ BŮH? * I kněz vystavuje svou víru otázkám Vydalo nakladatelství Paulínky 2014   1. Ježíš byl jediný, kdo mohl pohlédnout své duši až na dno, navzdory hloubce, a to, co spatřil, byla tvář Otce. 2. Svatí, které uctívá církev, nebyli lidé, kteří podle našeho názoru vedli...

Vyhledávání

FINANČNÍ PARTNER:

Znak obce

Obec Velký Týnec

 

 Sekání trávníku zajišťuje

Miroslav Zdráhal 

Odkazy na jiné weby:

 

 

Res Claritatis

Pastorace na webu

Katolik.cz

 ebreviar.cz 

banner_tvnoe

Náš odkaz

© 2011-2016 Farnost Velký Týnec. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode