Aktuálně

24.06.2016 21:10

Sladit kostel a divadlo

Josef Kemr se v pozdějších letech netajil svou křesťanskou vírou, návštěvu kostela se snažil nevynechat a sladit ji se svou profesí. Režisér Otomar Krejča herci vytýkal: „Poslyšte, proč pokaždé smekáte, když jedete kolem kaple? Dělejte to aspoň nějak nenápadně, tajně, takhle mi komplikujete...
19.06.2016 14:08

Zapřít sám sebe neznamená vzdát se své jedinečnosti

18.6.2016, OVA Foto: IMA Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. (srov. Lk 9, 23)) Zapřít sám sebe a vzít na sebe svůj kříž. To jsou slova, která v dnešní době nejsou příliš oblíbená. Slovo sebezápor, zdá se, patří spíš do...
17.06.2016 17:14

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Nadstavbový seminář KER „Jak vést děti k odpovědnosti“   Přijměte prosím pozvání na seminář efektivního rodičovství, který se uskuteční v sobotu 25. června od 9.00 do 15.00 hod. v Olomouci na Biskupském nám. 2 (sál ve 2. patře). Dnem vás provede zkušená lektorka...
07.06.2016 20:47

Nesmírná hodnota mše svaté očima světců

Kristus skrze lidi obnovuje svou oběť. Mše není pouhé představení oběti Kříže; nemá jen hodnotu prosté připomínky; je to skutečná oběť jako na Kalvárii, kterou mše svatá trvale zpřítomňuje a aplikuje plody oběti kříže. Kéž bychom si byli vědomi, jaké poklady můžeme získat po sebe i pro celou...
04.06.2016 21:50

Čeká-li někdo na mávnutí kouzelného proutku, může dopadnout špatně

30.5.2016, Aleš Opatrný   Foto: IMA   Úplný konec! Ježíš umírá jako naprosto opuštěný Bohem. Zemřel jako člověk, jehož nepřátelé dohnali až tam, kde ho chtěli mít. Dopadlo to nejhůř, jak to mohlo dopadnout. Žádná zázračná pomoc se nekonala!   Jistý člověk píše,...
25.05.2016 22:12

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN 2016

JÓZEF AUGUSTYN BOLEST KŘIVDY A RADOST ODPUŠTĚNÍ   Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013 1. Začne-li člověk ze strachu vytěsňovat pocit křivdy do podvědomí, nedokáže tím svůj problém vyřešit, ale právě naopak. 2. Jenom Bůh sám může soudit člověka, protože jen on ví, „co je v...
25.05.2016 20:00

Farní poutní výlet

07.05.2016 22:07

Co mi vadí na katolické mši

29.4.2016, Mark Hart   Foto: IMA   Jeden kamarád mi řekl: „Povím Ti, co mi vadí na katolické mši. Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.“   Na to jsem mu odpověděl: „Mně se na katolické mši líbí to, že i když hudba nebo kázání...
02.05.2016 19:20

Hodové slavnosti v Krčmani

23.04.2016 20:12

V životě procházíš mnoha tunely

25.1.2014, Phil Bosmans Foto: Vojtěch Mucha Lid, který chodil ve tmě,  vidí veliké světlo,  obyvatelům temné země  vzchází světlo. (Iz 9,1)     V životě procházíš mnoha tunely. Světla pohasnou. Dny potemní. Život bolí. Voláš, ale nikdo neodpovídá. Modlíš...
20.04.2016 19:19

Hymna SDM Krakov 2016

20.04.2016 19:17

MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN 2016

MALÁ POSELSTVÍ VOJTĚCHA KODETA   Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013   1. Teprve když se zastavíš před Boží tváří, nahlédneš pravou hodnotu věcí. 2. Rány zvenčí člověka neponičí tolik jako neodpuštění a hořkost, když jim dovolíme, aby nás uvěznily ve vlastním srdci. 3....
06.04.2016 21:14

Boha si nemůžeme v modlitbě na sto procent ´přivolat´

5.4.2016, Joachim Badeni   Foto: MN   Dělník se dřel celý den, ale dostal stejně peněz jako ten, co pracoval hodinu V Bibli najdeme příběh o dělníkovi, který se přišel ucházet o práci ve vinohradu na poslední chvíli. Moc toho nenapracoval, a přece dostal zaplaceno...
03.04.2016 20:56

Kardinál Comastri: Jan Pavel II. měl odvahu držet současně světlo milosrdenství i pravdy

 Vatikán. Na dnešek připadá 11. výročí smrti sv. Jana Pavla II. Letos připadá na vigílii svátku Božího milosrdenství, ustanového tímto papežem, právě tak, jako tomu bylo v den jeho odchodu do Otcova domu, 2. dubna 2005. Na Jana Pavla II. jako na svědka Božího milosrdenství...
21.03.2016 22:04

MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN 2016

HEINER WILMER TO JSI MŮJ BŮH? * I kněz vystavuje svou víru otázkám Vydalo nakladatelství Paulínky 2014   1. Ježíš byl jediný, kdo mohl pohlédnout své duši až na dno, navzdory hloubce, a to, co spatřil, byla tvář Otce. 2. Svatí, které uctívá církev, nebyli lidé, kteří podle našeho názoru vedli...
12.03.2016 12:45

PASCHALIA OLOMUCENSIA

Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible   Pondělí tzv. Svatého týdne, v němž vrcholí přípravy na hlavní velikonoční svátky se bude konat tradiční čtení Bible po dobu 24 hodin. Texty, na kterých vyrostla kultura Evropy, se budou číst v kapli sv. Jeronýma v prostorách olomoucké radnice. Do čtení se...
10.03.2016 21:13

Odpustit neznamená zapomenout

10.3.2016, Marie Kutilová   Foto: IMA   Jsem dospělá, ale stále nedovedu zapomenout svému otci... Dobrý den, děkuji za možnost napsat to, co mě trápí roky... Je to přikázání - Cti otce svého. Ach jo. Můj otec od nás odešel k jiné ženě. Zažili jsme scény, alkohol, násilí,...
07.03.2016 20:42

O arcibiskupovi Leopoldu Prečanovi

Sto padesát let uplyne 8. března 2016 od narození olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. Mši svatou za něj bude při této příležitosti slavit arcibiskup Jan Graubner v Prečanově rodišti, Velkém Týnci u Olomouce, v neděli 13. března od 10.00 hodin. Leopold Prečan se narodil 8. března 1866, na...
29.02.2016 17:09

O bibli-Leopold Prečan

Vlastností našich českých předků byla láska k bibli. Bible patřila vždy k nejvzácnějším knihám v našich domácnostech. Kdykoliv bylo možno, ať za večera po práci nebo za tichého nedělního odpoledne, se shromažďovala celá rodina k četbě Písma svatého." - Leopold Prečan   Vlastností našich...
27.02.2016 10:08

Hluk v nebi

24.2.2016     Ráji hrozí akustické znečištění. Neustále je slyšet neutuchající zvuk mnoha hlasů, který je způsoben modlitbami. Ze země vzlétá záplava slov ve všech jazycích. V Boží kanceláři se dveře netrhnou. „Panebože,“ prosí obyvatelé ráje, „jsme na pokraji zhroucení....
26.02.2016 20:47

150 let od narození ThDr. Leopolda Prečana

150 let od narození ThDr. Leopolda Prečana olomouckého arcibiskupa a rodáka z Velkého Týnce   08. 03.2016 v 17:30 budeme za něj obětovat mši svatou. 13. 03.2016 v 10:00 bude za něj obětovat pontifikální mši svatou ve Velkém Týnci olomoucký arcibiskup Jan...

Vyhledávání

FINANČNÍ PARTNER:

Znak obce

Obec Velký Týnec

Odkazy na jiné weby:

 

 

Res Claritatis

Pastorace na webu

Katolik.cz

 ebreviar.cz 

banner_tvnoe

Náš odkaz

© 2011-2016 Farnost Velký Týnec. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode