Aktuálně

25.05.2016 22:12

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN 2016

JÓZEF AUGUSTYN BOLEST KŘIVDY A RADOST ODPUŠTĚNÍ   Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013 1. Začne-li člověk ze strachu vytěsňovat pocit křivdy do podvědomí, nedokáže tím svůj problém vyřešit, ale právě naopak. 2. Jenom Bůh sám může soudit člověka, protože jen on ví, „co je v...
25.05.2016 20:00

Farní poutní výlet

07.05.2016 22:07

Co mi vadí na katolické mši

29.4.2016, Mark Hart   Foto: IMA   Jeden kamarád mi řekl: „Povím Ti, co mi vadí na katolické mši. Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.“   Na to jsem mu odpověděl: „Mně se na katolické mši líbí to, že i když hudba nebo kázání...
02.05.2016 19:20

Hodové slavnosti v Krčmani

23.04.2016 20:12

V životě procházíš mnoha tunely

25.1.2014, Phil Bosmans Foto: Vojtěch Mucha Lid, který chodil ve tmě,  vidí veliké světlo,  obyvatelům temné země  vzchází světlo. (Iz 9,1)     V životě procházíš mnoha tunely. Světla pohasnou. Dny potemní. Život bolí. Voláš, ale nikdo neodpovídá. Modlíš...
20.04.2016 19:19

Hymna SDM Krakov 2016

20.04.2016 19:17

MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN 2016

MALÁ POSELSTVÍ VOJTĚCHA KODETA   Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013   1. Teprve když se zastavíš před Boží tváří, nahlédneš pravou hodnotu věcí. 2. Rány zvenčí člověka neponičí tolik jako neodpuštění a hořkost, když jim dovolíme, aby nás uvěznily ve vlastním srdci. 3....
06.04.2016 21:14

Boha si nemůžeme v modlitbě na sto procent ´přivolat´

5.4.2016, Joachim Badeni   Foto: MN   Dělník se dřel celý den, ale dostal stejně peněz jako ten, co pracoval hodinu V Bibli najdeme příběh o dělníkovi, který se přišel ucházet o práci ve vinohradu na poslední chvíli. Moc toho nenapracoval, a přece dostal zaplaceno...
03.04.2016 20:56

Kardinál Comastri: Jan Pavel II. měl odvahu držet současně světlo milosrdenství i pravdy

 Vatikán. Na dnešek připadá 11. výročí smrti sv. Jana Pavla II. Letos připadá na vigílii svátku Božího milosrdenství, ustanového tímto papežem, právě tak, jako tomu bylo v den jeho odchodu do Otcova domu, 2. dubna 2005. Na Jana Pavla II. jako na svědka Božího milosrdenství...
21.03.2016 22:04

MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN 2016

HEINER WILMER TO JSI MŮJ BŮH? * I kněz vystavuje svou víru otázkám Vydalo nakladatelství Paulínky 2014   1. Ježíš byl jediný, kdo mohl pohlédnout své duši až na dno, navzdory hloubce, a to, co spatřil, byla tvář Otce. 2. Svatí, které uctívá církev, nebyli lidé, kteří podle našeho názoru vedli...
12.03.2016 12:45

PASCHALIA OLOMUCENSIA

Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible   Pondělí tzv. Svatého týdne, v němž vrcholí přípravy na hlavní velikonoční svátky se bude konat tradiční čtení Bible po dobu 24 hodin. Texty, na kterých vyrostla kultura Evropy, se budou číst v kapli sv. Jeronýma v prostorách olomoucké radnice. Do čtení se...
10.03.2016 21:13

Odpustit neznamená zapomenout

10.3.2016, Marie Kutilová   Foto: IMA   Jsem dospělá, ale stále nedovedu zapomenout svému otci... Dobrý den, děkuji za možnost napsat to, co mě trápí roky... Je to přikázání - Cti otce svého. Ach jo. Můj otec od nás odešel k jiné ženě. Zažili jsme scény, alkohol, násilí,...
07.03.2016 20:42

O arcibiskupovi Leopoldu Prečanovi

Sto padesát let uplyne 8. března 2016 od narození olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. Mši svatou za něj bude při této příležitosti slavit arcibiskup Jan Graubner v Prečanově rodišti, Velkém Týnci u Olomouce, v neděli 13. března od 10.00 hodin. Leopold Prečan se narodil 8. března 1866, na...
29.02.2016 17:09

O bibli-Leopold Prečan

Vlastností našich českých předků byla láska k bibli. Bible patřila vždy k nejvzácnějším knihám v našich domácnostech. Kdykoliv bylo možno, ať za večera po práci nebo za tichého nedělního odpoledne, se shromažďovala celá rodina k četbě Písma svatého." - Leopold Prečan   Vlastností našich...
27.02.2016 10:08

Hluk v nebi

24.2.2016     Ráji hrozí akustické znečištění. Neustále je slyšet neutuchající zvuk mnoha hlasů, který je způsoben modlitbami. Ze země vzlétá záplava slov ve všech jazycích. V Boží kanceláři se dveře netrhnou. „Panebože,“ prosí obyvatelé ráje, „jsme na pokraji zhroucení....
26.02.2016 20:47

150 let od narození ThDr. Leopolda Prečana

150 let od narození ThDr. Leopolda Prečana olomouckého arcibiskupa a rodáka z Velkého Týnce   08. 03.2016 v 17:30 budeme za něj obětovat mši svatou. 13. 03.2016 v 10:00 bude za něj obětovat pontifikální mši svatou ve Velkém Týnci olomoucký arcibiskup Jan...
20.02.2016 21:08

Modlitba nás proměňuje

20.2.2016, OVA Foto: MN   Ježíš vystoupil na horu, aby se pomodlil. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel (srov. Lk 9,28-29)     Ježíš se vydal na horu, aby byl se svým Otcem.  A jeho tvář při modlitbě zářila. To, že vstoupil do Boží...
19.02.2016 21:49

MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN 2016

GUY GILBERT AŤ SE TI ŽIVOT POVEDE   Vydalo nakladatelství Portál 2012   1. Vnímejte každé trápení, každé utrpení a snažte se utěšovat a usmiřovat. 2. Vaší silou ať je mlčení. Hledejte ticho každý den. 3. Buďte lidmi milosrdenství: odpouštějte a žádejte o odpuštění. 4. Pokud se vám ze...
19.02.2016 10:46

Duchovní půst

Tělesný půst musí provázet neméně významný půst duchovní. Praktikovat duchovní půst znamená: 1. Přemáhat se, abychom mohli dávat dobrý příklad.   „Lidé, kteří vedou příkladný život, oslavují Boha, i když mlčí, neboť vedou druhé k tomu, aby chválili Boha.   Jazyk, který...
17.02.2016 21:01

Vyzkoušejte nové zpovědní zrcadlo

17. 02. 2016 V postní době Svatého roku milosrdenství je zvlášť příhodné přistoupit ke Svátosti smíření. Nabízíme nové zpovědní zrcadlo.   Následující zpovědní zrcadlo připravilo Biskupství královéhradecké a vyšlo v brožurce zamyšlení pro letošní postní dobu, která je dostupná ve všech...
15.02.2016 11:07

Papež František ve Spojených státech mexických - 2.den

Guadalupe/Ecatepec. 1. V sobotu odpoledne sloužil papež František eucharistii v Guadalupe, největší mariánské svatyni na světě. 2. Liturgii první neděle postní sloužil Petrův nástupce dopoledne v Ecatepec, městě, které dnes prakticky splynulo z hlavním městem a tvoří jednu z jeho nejchudších...

Vyhledávání

FINANČNÍ PARTNER:

Znak obce

Obec Velký Týnec

Odkazy na jiné weby:

 

 

Res Claritatis

Pastorace na webu

Katolik.cz

 ebreviar.cz 

banner_tvnoe

 

© 2011-2016 Farnost Velký Týnec. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode