Aktuálně

25.09.2016 19:47

Svatý ´Sudeťák´ - blahořečen 24.9.2016

23.9.2016     Pocházel severně od Brna P. Engelmar Hubert Unzeitig, CMM byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911  v Hradci nad Svitavou (tehdy Greifendorf) uprostřed převážně německé jazykové enklávy severně od Brna. Jeho rodiče byli velmi zbožní rolníci. Otec padl v...
25.09.2016 19:44

Co mám z toho, že věřím v Boha? Statečná stará žena vypovídá...

25.6.2015   Foto: IMA   Z mladších let svého působení vzpomínám na jeden pěkný příběh. Udál se v Německu, v Porúří někdy kolem r. 1925. Bylo tam velké shromáždění. Nějaký učenec tam celé dvě hodiny dokazoval, že Bůh neexistuje. Předložil veškerou svou moudrost. Sál byl plný lidí....
25.09.2016 19:40

Astronaut J. B. Irwin - čemu mě naučil let na Měsíc

To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci. z knihy Věda a víra - soubor různých textů   Jsem teď víc než pozemšťan, protože jsem chodil po Měsíci. Cesta do vesmíru mne zcela změnila, můj život nyní dostal hlubší smysl. Předtím...
22.09.2016 21:55

JE POVINNOST MÍT SPRÁVNÝ NÁZOR

Rozhovor s knězem a psychiatrem Maxem Kašparů   Evropa se zbavila těžkých hříšníků. Podle kněze a psychiatra Jaroslava Maxmiliána Kašparů je to dáno proměnou hodnotového světa. Obsah sedmera hlavních hříchů se postupem času proměnil do dnešní podoby. Z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z...
22.09.2016 21:54

MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN 2016

KATEŘINA LACHMANOVÁ DVOJÍ TVÁŘ LENOSTI Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013   1. Dobrý Bůh naši modlitbu nepotřebuje. Jestli nás vede k modlitbě, je to proto, že chce naše štěstí, a takto jej můžeme nalézt. 2. Lenost je jednou z nejzávažnějších neřestí. To proto, že je...
17.09.2016 12:50

Dobrá zpráva pro hříšníky i pro ´dokonalé´

10.9.2016, Pavel Semela Foto: IMA   Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy jedno podobenství... (Lk 15,1-2))   Pokud tě tíží vina, trápí tě tvůj...
17.09.2016 12:39

Do cíle dojde ten, kdo si hlídá směr

17.9.2016, OVA Foto: IMA   Děti tohoto světa jsou k sobě navzájem prozíravější než děti světla. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci. (srov. Lk 16,8.10)       Ježíš nám dává radu: Stavte si denně před oči svůj cíl, buďte...
05.09.2016 18:25

Výuka náboženství od 19. září 2016

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ KAŽDÉ PONDĚLÍ Výuka náboženství pro školní rok 2016/2017 každé pondělí od 19. září 2016   1.-5. třída       13:15-14:00 6.-9. třída       14:00-14:45   Nová škola-učebna vedle ředitelny školy Sebou: psací potřeby, sešit,...
05.09.2016 17:19

Matka Tereza stručný životopis

Agnes Gonxha Bojaxhiu ová * 27.8.1910 + 5.9.1997 Renzo Allegri z knihy Matka chudých , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství   1910, 27. srpna: Narodila se ve Skopje, v albánské oblasti Kosovo, která o několik let později přechází do rukou Jugoslávie. Narodila se v katolické,...
17.08.2016 23:03

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2016

JACQUES PHILIPPE DOTKNOUT SE BOHA - modlitba jako rozběh v lásce Vydalo nakladatelství Paulínky 2015   1. Dnešní svět potřebuje nejvíce ze všeho modlitbu. Z ní se mohou zrodit všechny ostatní obnovy, uzdravení, hluboké a plodné proměny. 2. Naše Země je nemocná a jedině setkání s Nebem ji může...
07.08.2016 21:02

Modlitba sv. faráře Aského

    MODLITBA    Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat až do posledního dechu mého života.   Miluji Tě, Bože, nekonečně lásky hodný, a raději chci umřít s láskou k Tobě, než abych žil jen jednu vteřinu, a nemiloval Tě.   Miluji Tě, Pane, a prosím...
07.08.2016 21:01

Lapidární výroky svatého faráře Arského

Běda! Je těžké pochopit, jak a proč se může pyšnit tak bezvýznamný tvor, jakým jsme my. Špetka prachu jako ořech. To je všechno, co z nás po smrti zbude. Projděte kontinent za kontinentem, království za královstvím, bohatství za bohatstvím, potěšení za potěšením. Opravdové štěstí...
06.08.2016 20:42

Dvanáctá neděle po Duchu Svatém

Podobenství o milosrdném Samaritánu nám přináší dvojí poučení. Především nám připomíná, že naše láska se musí projevovat milosrdenstvím vůči bližnímu, ať je to kdokoliv. Současné nám však ukazuje, že to byla právě Kristova láska, která se k nám zachovala tímto způsobem. On je ten dobrý a milosrdný...
06.08.2016 20:39

Biskup Atanázius Sinajský: ,,Dobře, že jsme tady" Z kázání o svátku Proměnění Páně

Biskup Atanázius Sinajský Dobře, že jsme tady Z kázání o svátku Proměnění Páně Toto tajemství zjevil Ježíš svým učedníkům na hoře Tábor. V době svého pozemského pobytu s nimi sice často hovoříval o Božím království a o svém druhém příchodu ve slávě, ale protože asi nebyli dostatečně...
03.08.2016 22:14

Vše, co jsi někomu dal, se ti vrátí rozmnožené

3.8.2016 Foto: IMA Všechno, co jsi někomu dal, se ti vrátí rozmnožené Člověče, napodobuj ornou půdu a vydávej svou úrodu, abys nebyl horší než němá příroda. Vždyť země vydává plody a i ty můžeš sklízet ze všeho, co děláš. Pokud jsi totiž obdaroval...
30.07.2016 10:09

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. července 2016

„ Drahé děti! Dívám se na vás a vidím vás ztracené, a nemáte modlitbu ani radost v srdci. Vraťte se, dítka, k modlitbě a dejte Boha na první místo a ne člověka. Neztrácejte naději, kterou vám přináším. Dítka, ať vám tento čas každým dnem bude více hledáním Boha v tichosti vašeho srdce a...
30.07.2016 10:07

Nemůžeme NEBÝT optimisty

27.7.2016, Jaroslav Škarvada   Foto: IMa   Nemůžeme nebýt optimisty Nemůžeme NEBÝT optimisty, když se od obrazovek, které líčí hrůzu lidské nenávisti, podíváme na Krista, který žil na této zemi s námi. Není to jen někdo, kdo byl a už není. Je to Bůh z Boha, který...
22.07.2016 17:09

Měsíc nejdrahocennější krve našeho Pána

 Nejdrahocennější Krvi Ježíše Krista, nekonečná výkupná ceno vesmíru, nápoji a koupeli našich duší, ty, jež hájíš lidstvo před trůnem nejvyššího milosrdenství, hluboce se ti klaníme. Chtěli bychom, jak je to jen možné, odčinit naše nevděčnosti a urážky, kterých se ti dostává od tolika...
21.07.2016 14:15

Claudio Lanzotto OFM

 Riccardo Granzotto se narodil 23. srpna 1900 v Santa Lucia a Piave (Treviso) ve velmi pokorné křesťanské rodině. Po krátkém základním vzdělání pracuje spolu se starším bratrem, který je zedníkem. Následuje vojenská služba, která se ke konci první světové války značně protáhla. Je dobrým...
21.07.2016 14:14

MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN 2016

MARIE ANCILLA VE ŠKOLE OTCŮ POUŠTĚ   Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014   1. Jen Bůh může naplnit nedostatek v srdci člověka, naučit ho opravdové lásce, odpuštění a milosrdenství. 2. Kristova milost nás osvobodila. Opět nás postavila na nohy. Uzdravení, je možné....
10.07.2016 20:58

Sarah: služme mši čelem k východu a přijímejme eucharistii vkleče

  Ve svém projevu na konferenci o liturgii v Londýně kardinál Robert Sarah, po papeži Františkovi nejvyšší katolická autorita v tomto oboru, požádal všechny biskupy a kněze, aby si osvojili odvěkou orientaci při mši, kdy kněz společně se shromážděnými laiky stojí čelem ke svatostánku, a nikoli...

Vyhledávání

FINANČNÍ PARTNER:

Znak obce

Obec Velký Týnec

 

 Sekání trávníku zajišťuje

Miroslav Zdráhal 

Odkazy na jiné weby:

 

 

Res Claritatis

Pastorace na webu

Katolik.cz

 ebreviar.cz 

banner_tvnoe

Náš odkaz

© 2011-2016 Farnost Velký Týnec. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode