Aktuálně

08.03.2017 16:58

Sv. Tomáš Akvinský: Z výkladu Apoštolského vyznání víry

Nač bylo potřebné, aby pro nás Syn Boží trpěl? Bylo to velmi potřebné, a to z dvojího hlediska: jako lék proti hříchům a jako příklad pro naše jednání.        Jako lék proto, že skrze Kristovo umučení nalézáme lék proti všemu zlu, do něhož upadáme svými...
26.02.2017 20:51

Český výraz "postní doba" není přesný

Foto: IMA   Doba postní X doba čtyřicetidenní Chceme-li ubrat na krutosti, malosti a násilí našich životů, můžeme využít například každoroční nabídky postní doby. Správný název by ale měl znít „doba čtyřicetidenní“ (z latinského tempus quadragesimae). Český název tak není...
16.02.2017 20:50

Postní duchovní obnova pro manžele na Bouzově

Postní duchovní obnova pro manžele na Bouzově Srdečně zveme manžele k postnímu celodennímu zastavení, které se uskuteční v sobotu8. dubna 2017 od 9.00 do 16.00 hod. Tématem obnovy bude „Velikonoce v rodině“. Duchovní obnovou bude provázet P. ThLic. Jan Maria...
16.02.2017 20:49

Příprava na manželství

Večerní semináře přípravy na manželství  Zveme všechny snoubence na Večerní kurzy přípravy na manželství. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz povinný. Avšak přijít mohou i ti, kteří chtějí pracovat na svém vztahu, bez ohledu na to,...
16.01.2017 21:02

Večerní kurzy přípravy na manželství.

Zveme všechny snoubence na Večerní kurzy přípravy na manželství. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz povinný. Avšak přijít mohou i ti, kteří chtějí pracovat na svém vztahu, bez ohledu na to, zda uvažují o církevním, nebo civilním...
10.01.2017 21:14

Když někdo zraňuje druhé, mívá to své důvody

Bůh nikým nepohrdá Ježíš procházel Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar. V blízkosti pole byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi pít!“ – Jeho...
04.01.2017 20:52

Co znamená: K+M+B

4.1.2017   Foto: IMa    K+M+B Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s...
03.01.2017 21:45

Modlitba k Panně Marii

«Nejlaskavější Matko,  ty znáš každého podle jeho jména,  jeho tváře a jeho dějin a všechny máš ráda mateřskou láskou,  která prýští ze samotného srdce Boha Lásky.  Všechny svěřuji a zasvěcuji tobě,  nejsvětější Panno Maria,  Matko Boží a Matko naše.»   (Modlitba...
06.12.2016 21:58

Svatost není v kurzu

6.12.2016   Foto: VyB   Svatost není v kurzu Jednou jsem se posluchačů ptal, co je napadá při slově svatost. Tohle jsou jejich slova: „nuda, zápor, disciplína, nedosažitelné, snaha, cíl, odvrat od světa nebo nějaké věci, těžké“…  Tyto odpovědi jsou naprosto pochopitelné – a...
27.11.2016 17:36

Adventní koncert 2016

24.11.2016 21:28

Nemusíš být dokonalý a schopný

23.11.2016, Augustin z Hippo   Foto: rkl   Nevšímej si příliš toho, co kdo dělá, ale kam svým konáním míří, cíle, k němuž směřuje Dejme tomu, že nějaký člověk výtečně řídí svou loď, ale zapomněl na cíl, ke kterému směřuje. Dovede řádně ovládat kormidlo, umí je znamenitě...
23.11.2016 21:09

Večerní semináře přípravy na manželství

Zveme všechny snoubence na  Večerní kurzy přípravy na manželství. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz povinný. Avšak přijít mohou i ti, kteří chtějí pracovat na svém vztahu, bez ohledu na to, zda uvažují o církevním, nebo civilním...
17.11.2016 22:16

Čest a sláva nesmrtelnému Králi

16.11.2016, Jan Pavel II.   Foto: IMA   Pane Ježíši Kriste, Plnosti časů a Králi věků!  Dej nám prosté srdce, abychom dokázali poznat, že ty, Syn Nejvyššího, ses stal naším bratrem... Tobě, Ježíši, buď čest a sláva, nyní i na věky věků. Ježíši, počátku a plnosti nového...
30.10.2016 22:32

Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia

Svatý Pio z Pietrelciny, známý po celém světě prostě jako „Padre Pio“, je považován za jednoho z „nejaktivnějších“ světců Církve a i nadále koná zázraky pro ty, kdo v modlitbách prosí o jeho přímluvu. „Svatý Padre Pio je velmi mocný přímluvce... jeden kněz mi kdysi řekl, že je pravděpodobně jedním...
28.10.2016 15:44

Nabídka studijních a badatelských stipendií pro pobyty v Německu

Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje již více než 50 let mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská stipendia. Zájemcům z České republiky jsou stipendia KAAD udělována dvakrát ročně (březen a...
23.10.2016 20:54

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Přirozené plánování rodičovství (PPR) Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, který je zaměřen...
19.10.2016 21:41

sv.Grignion Maria z Monfortu

Budete – li věrní ve zbožné modlitbě růžence až do smrti, i přes vaši velkou hříšnost, věřte mi: „dostanete nevadnoucí věnec slávy“ (1Petr5,4). I když se nacházíte na pokraji propasti a jednou nohou v pekle, i když jste prodali duši ďáblu jako jeden kouzelník, anebo budete zatvrzelý heretik jako...
17.10.2016 20:45

MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD 2016

ELIAS VELLA VÝSTUP NA HORU MANŽELSTVÍ Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014   1. Láska otevírá člověka pro úplné uzdravení, které mu Ježíš chce darovat. 2. Člověk roste a jeho zralost se vyvíjí podle toho, co dává, a ne co přijímá. 3. Tam, kde není láska, lásku přines a...
15.10.2016 22:18

Znám tvou bídu, tvé zápasy...

10.10.2016, Faustyna (Faustina) Kowalská   Foto: IMA   Stačí si přečíst Ježíšova slova, která zapsala sestra Faustyna, abychom pochopili, že Bůh se stále sklání k lidem a prosí o jediné: „Miluj mě, jaký jsi.“ Znám tvou bídu, tvé zápasy, trápení tvé duše, slabosti...
03.10.2016 20:22

MĚSÍC KRÁLOVNY POSVÁTNÉHO RŮŽENCE

* * *      Citát dne: S růžencem můžeme získat všechno. Je to dlouhý řetěz, který spojuje nebe a zemi; jeden jeho konec je v našich rukou, druhý v rukou svaté Panny... Není modlitby Bohu milejší nad růženec....
03.10.2016 20:19

Andělé

7.6.2001, IMA   Hle, pošlu před tebou anděla,  aby nad tebou po cestě bděl  a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil.  Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu a nebouři se proti němu. V něm přebývá mé Jméno. Jestliže budeš jeho hlasu bedlivě...

Vyhledávání

FINANČNÍ PARTNER:

Obec Velký Týnec přispěla v tomto roce 2016 částkou 100 000,- Kč na opravu oltáře Neposkvrněného početí Panny Marie.

Znak obce

Obec Velký Týnec

 

Sekání trávníku zajišťuje

Miroslav Zdráhal

Výsledek obrázku pro machovsky mapy


 

ODKAZY NA JINÉ WEBY:

 

Res Claritatis

Pastorace na webu

Katolik.cz

ebreviar.cz

banner_tvnoe

NÁŠ ODKAZ

© 2011-2017 Farnost Velký Týnec. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode