Aktuálně

17.08.2016 23:03

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2016

JACQUES PHILIPPE DOTKNOUT SE BOHA - modlitba jako rozběh v lásce Vydalo nakladatelství Paulínky 2015   1. Dnešní svět potřebuje nejvíce ze všeho modlitbu. Z ní se mohou zrodit všechny ostatní obnovy, uzdravení, hluboké a plodné proměny. 2. Naše Země je nemocná a jedině setkání s Nebem ji může...
07.08.2016 21:02

Modlitba sv. faráře Aského

    MODLITBA    Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat až do posledního dechu mého života.   Miluji Tě, Bože, nekonečně lásky hodný, a raději chci umřít s láskou k Tobě, než abych žil jen jednu vteřinu, a nemiloval Tě.   Miluji Tě, Pane, a prosím...
07.08.2016 21:01

Lapidární výroky svatého faráře Arského

Běda! Je těžké pochopit, jak a proč se může pyšnit tak bezvýznamný tvor, jakým jsme my. Špetka prachu jako ořech. To je všechno, co z nás po smrti zbude. Projděte kontinent za kontinentem, království za královstvím, bohatství za bohatstvím, potěšení za potěšením. Opravdové štěstí...
06.08.2016 20:42

Dvanáctá neděle po Duchu Svatém

Podobenství o milosrdném Samaritánu nám přináší dvojí poučení. Především nám připomíná, že naše láska se musí projevovat milosrdenstvím vůči bližnímu, ať je to kdokoliv. Současné nám však ukazuje, že to byla právě Kristova láska, která se k nám zachovala tímto způsobem. On je ten dobrý a milosrdný...
06.08.2016 20:39

Biskup Atanázius Sinajský: ,,Dobře, že jsme tady" Z kázání o svátku Proměnění Páně

Biskup Atanázius Sinajský Dobře, že jsme tady Z kázání o svátku Proměnění Páně Toto tajemství zjevil Ježíš svým učedníkům na hoře Tábor. V době svého pozemského pobytu s nimi sice často hovoříval o Božím království a o svém druhém příchodu ve slávě, ale protože asi nebyli dostatečně...
03.08.2016 22:14

Vše, co jsi někomu dal, se ti vrátí rozmnožené

3.8.2016 Foto: IMA Všechno, co jsi někomu dal, se ti vrátí rozmnožené Člověče, napodobuj ornou půdu a vydávej svou úrodu, abys nebyl horší než němá příroda. Vždyť země vydává plody a i ty můžeš sklízet ze všeho, co děláš. Pokud jsi totiž obdaroval...
30.07.2016 10:09

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. července 2016

„ Drahé děti! Dívám se na vás a vidím vás ztracené, a nemáte modlitbu ani radost v srdci. Vraťte se, dítka, k modlitbě a dejte Boha na první místo a ne člověka. Neztrácejte naději, kterou vám přináším. Dítka, ať vám tento čas každým dnem bude více hledáním Boha v tichosti vašeho srdce a...
30.07.2016 10:07

Nemůžeme NEBÝT optimisty

27.7.2016, Jaroslav Škarvada   Foto: IMa   Nemůžeme nebýt optimisty Nemůžeme NEBÝT optimisty, když se od obrazovek, které líčí hrůzu lidské nenávisti, podíváme na Krista, který žil na této zemi s námi. Není to jen někdo, kdo byl a už není. Je to Bůh z Boha, který...
22.07.2016 17:09

Měsíc nejdrahocennější krve našeho Pána

 Nejdrahocennější Krvi Ježíše Krista, nekonečná výkupná ceno vesmíru, nápoji a koupeli našich duší, ty, jež hájíš lidstvo před trůnem nejvyššího milosrdenství, hluboce se ti klaníme. Chtěli bychom, jak je to jen možné, odčinit naše nevděčnosti a urážky, kterých se ti dostává od tolika...
21.07.2016 14:15

Claudio Lanzotto OFM

 Riccardo Granzotto se narodil 23. srpna 1900 v Santa Lucia a Piave (Treviso) ve velmi pokorné křesťanské rodině. Po krátkém základním vzdělání pracuje spolu se starším bratrem, který je zedníkem. Následuje vojenská služba, která se ke konci první světové války značně protáhla. Je dobrým...
21.07.2016 14:14

MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN 2016

MARIE ANCILLA VE ŠKOLE OTCŮ POUŠTĚ   Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014   1. Jen Bůh může naplnit nedostatek v srdci člověka, naučit ho opravdové lásce, odpuštění a milosrdenství. 2. Kristova milost nás osvobodila. Opět nás postavila na nohy. Uzdravení, je možné....
10.07.2016 20:58

Sarah: služme mši čelem k východu a přijímejme eucharistii vkleče

  Ve svém projevu na konferenci o liturgii v Londýně kardinál Robert Sarah, po papeži Františkovi nejvyšší katolická autorita v tomto oboru, požádal všechny biskupy a kněze, aby si osvojili odvěkou orientaci při mši, kdy kněz společně se shromážděnými laiky stojí čelem ke svatostánku, a nikoli...
07.07.2016 22:42

Říká jednou sirka svíčce…

Foto: Z archivu MN   „Mám úkol tě zapálit,“ říká jednou zápalka svíčce.   „Jen to ne,“ úzkostlivě odpovídá svíčka, „když budu hořet, mé dny jsou sečteny a nikdo už nebude obdivovat mou krásu.“   Zápalka jí dává čas na rozmyšlenou: „To jediné, co můžu udělat já, je...
05.07.2016 18:04

Záznam ze slavnostní mše svaté na Velehradě 2016

Slavnost svatého Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy.
24.06.2016 21:10

Sladit kostel a divadlo

Josef Kemr se v pozdějších letech netajil svou křesťanskou vírou, návštěvu kostela se snažil nevynechat a sladit ji se svou profesí. Režisér Otomar Krejča herci vytýkal: „Poslyšte, proč pokaždé smekáte, když jedete kolem kaple? Dělejte to aspoň nějak nenápadně, tajně, takhle mi komplikujete...
19.06.2016 14:08

Zapřít sám sebe neznamená vzdát se své jedinečnosti

18.6.2016, OVA Foto: IMA Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. (srov. Lk 9, 23)) Zapřít sám sebe a vzít na sebe svůj kříž. To jsou slova, která v dnešní době nejsou příliš oblíbená. Slovo sebezápor, zdá se, patří spíš do...
17.06.2016 17:14

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Nadstavbový seminář KER „Jak vést děti k odpovědnosti“   Přijměte prosím pozvání na seminář efektivního rodičovství, který se uskuteční v sobotu 25. června od 9.00 do 15.00 hod. v Olomouci na Biskupském nám. 2 (sál ve 2. patře). Dnem vás provede zkušená lektorka...
07.06.2016 20:47

Nesmírná hodnota mše svaté očima světců

Kristus skrze lidi obnovuje svou oběť. Mše není pouhé představení oběti Kříže; nemá jen hodnotu prosté připomínky; je to skutečná oběť jako na Kalvárii, kterou mše svatá trvale zpřítomňuje a aplikuje plody oběti kříže. Kéž bychom si byli vědomi, jaké poklady můžeme získat po sebe i pro celou...
04.06.2016 21:50

Čeká-li někdo na mávnutí kouzelného proutku, může dopadnout špatně

30.5.2016, Aleš Opatrný   Foto: IMA   Úplný konec! Ježíš umírá jako naprosto opuštěný Bohem. Zemřel jako člověk, jehož nepřátelé dohnali až tam, kde ho chtěli mít. Dopadlo to nejhůř, jak to mohlo dopadnout. Žádná zázračná pomoc se nekonala!   Jistý člověk píše,...
25.05.2016 22:12

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN 2016

JÓZEF AUGUSTYN BOLEST KŘIVDY A RADOST ODPUŠTĚNÍ   Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013 1. Začne-li člověk ze strachu vytěsňovat pocit křivdy do podvědomí, nedokáže tím svůj problém vyřešit, ale právě naopak. 2. Jenom Bůh sám může soudit člověka, protože jen on ví, „co je v...
25.05.2016 20:00

Farní poutní výlet

Vyhledávání

FINANČNÍ PARTNER:

Znak obce

Obec Velký Týnec

 

 Sekání trávníku zajišťuje

Miroslav Zdráhal 

Odkazy na jiné weby:

 

 

Res Claritatis

Pastorace na webu

Katolik.cz

 ebreviar.cz 

banner_tvnoe

Náš odkaz

© 2011-2016 Farnost Velký Týnec. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode