Aktuálně

15.06.2017 22:23

Svatý dar svátosti kněžství

Svatý farář arský si byl vědom odpovědnosti za spásu svých farníků a všech těch, kteří využívali jeho kněžské služby. Byl si vědom, jak velkým darem pro lidstvo je svátost kněžství, kterou Ježíš ustavičně zpřítomňuje svou spásu. Proto zdůrazňoval věřícím, že kněžství je svátost, která se týká všech...
15.06.2017 22:16

Nejsilnější pramen duchovní obnovy

Ježíš přítomný v Eucharistii se nacházel v samém centru duchovního života svatého faráře arského. V jednom kázání řekl: „Všechny dobré skutky spolu nemají hodnotu jediné mše svaté, protože ony jsou dílem lidským, ale mše je dílo Boží.“ (...) Na slovo kněze Bůh sestupuje z nebe, dá se uzavřít...
15.06.2017 22:15

Nesmírná hodnota mše svaté očima světců

Kristus skrze lidi obnovuje svou oběť. Mše není pouhé představení oběti Kříže; nemá jen hodnotu prosté připomínky; je to skutečná oběť jako na Kalvárii, kterou mše svatá trvale zpřítomňuje a aplikuje plody oběti kříže. Kéž bychom si byli vědomi, jaké poklady můžeme získat po sebe i pro celou...
10.06.2017 22:49

Nejnovější Poselství z Medžugorje

„Drahé děti, Jako i na jiných místech, kde jsem k vám přicházela tak i zde vás volám k modlitbě. Modlete se za ty, kteří neznají mého Syna, za ty, kteří nepoznali lásku Boží, proti hříchu, za zasvěcené – za ty, které můj Syn povolal, aby měli lásku a ducha síly pro vás, pro Církev. Modlete se k...
04.06.2017 16:14

Návrat k "prvním sobotám"

Zjevení Panny Marie sestře Lucii pokračovala i po roce 1917 a potvrzovala předcházející zjevení. 10. prosince 1925 se zjevila Panna Maria po boku Dítěte Ježíše na zářícím oblaku v její cele v Pontevedra. Maria položila jednu ruku Lucii na rameno a v druhé držela Srdce ovinuté trním. V tu chvíli...
04.06.2017 15:44

Svaté přijímání a čistota srdce

P. Stefano, M. Manelli, OFM Co říci o velké čistotě duše, s jakou se svatí chystali přijmout Chléb andělů? Víme, že měli v tom smyslu citlivost opravdu andělskou. Přestože si byli vědomi vlastní ubohosti, snažili se předstoupit před Ježíše jako „čistí a neposkvrnění“ (Ef 1,4)...
04.06.2017 15:43

Spiritualita

Svatý Jan Eudes napsal: „Jestliže milujeme Srdce Ježíšovo a Mariino, musíme také potírat to, co ona potírají: tj. hřích, zvláště hřích proti lásce.“ Kromě toho, že je velkým misionářem a zakladatelem dvou řeholních řádů, má v Církvi své místo jako velký apoštol lásky svatých Srdcí Ježíše a Marie....
04.06.2017 15:41

Modlitby sv. Jana Eudese

Modlitby Ježíši! Můj drahý Ježíši! Dobrý Ježíši, buď se mnou! Ježíši, zcela seTi odevzdávám! Dobrý Ježíši, dávám Ti celé své srdce! Naplň je láskou! Ježíši, jsi celý můj. Kdy já budu celý tvůj? Můj Ježíši, buď mým vším, aby vše ostatní pro mě  neznamenalo nic! (Sv. Jan Eudes)   Konečně...
04.06.2017 15:41

Sv. Jan Eudes kněžím dnešní doby

Kdyby kněží věděli, jakou moc má kněžské požehnání, více by žehnali. Zvedne-li se zbožně jen jediná ruka k požehnání, démoni se touto silou řítí do propasti. Několikrát jsem zdůrazňoval kněžím, že musí více žehnat, aby bylo lidstvo osvobozeno od satana. Kněží si neuvědomují, jakou mají moc. Ať tuto...
09.05.2017 21:13

Obsah fatimského zjevení: Zlo nemá poslední slovo

Zlo nemá poslední slovo V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem – pastýřům Panna Maria. Toto zjevení patří mezi církví uznaná. Klíčové „tajemství“ zjevení zní: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Co to znamená?  Církev mučedníků je ukazatelem k...
03.05.2017 21:50

Nejnovější Poselství z Medžugorje

„Drahé děti, vybízím vás, ať se modlíte ne žádajíc, ale přinášejíc oběť - obětujíce se. Vyzývám vás ke zjevení pravdy a milosrdné lásky. Já prosím svého Syna za vás, za vaši víru, která se stále více zmenšuje ve vašich srdcích. Prosím Ho, aby vám pomohl Božským Duchem, jako vám i já chci pomoci...
03.05.2017 16:55

Hodové slavnosti v Krčmani

Pátek 05. května 2017 od 19:30 „Večer otevřených dveří kostela" Program: Minikoncert Komentovaná prohlídka kostela a věže Neděle 07. května 2017 v 09:45 slavnostní mše svatá
08.03.2017 16:58

Sv. Tomáš Akvinský: Z výkladu Apoštolského vyznání víry

Nač bylo potřebné, aby pro nás Syn Boží trpěl? Bylo to velmi potřebné, a to z dvojího hlediska: jako lék proti hříchům a jako příklad pro naše jednání.        Jako lék proto, že skrze Kristovo umučení nalézáme lék proti všemu zlu, do něhož upadáme svými...
26.02.2017 20:51

Český výraz "postní doba" není přesný

Foto: IMA   Doba postní X doba čtyřicetidenní Chceme-li ubrat na krutosti, malosti a násilí našich životů, můžeme využít například každoroční nabídky postní doby. Správný název by ale měl znít „doba čtyřicetidenní“ (z latinského tempus quadragesimae). Český název tak není...
16.02.2017 20:50

Postní duchovní obnova pro manžele na Bouzově

Postní duchovní obnova pro manžele na Bouzově Srdečně zveme manžele k postnímu celodennímu zastavení, které se uskuteční v sobotu8. dubna 2017 od 9.00 do 16.00 hod. Tématem obnovy bude „Velikonoce v rodině“. Duchovní obnovou bude provázet P. ThLic. Jan Maria...
16.02.2017 20:49

Příprava na manželství

Večerní semináře přípravy na manželství  Zveme všechny snoubence na Večerní kurzy přípravy na manželství. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz povinný. Avšak přijít mohou i ti, kteří chtějí pracovat na svém vztahu, bez ohledu na to,...
16.01.2017 21:02

Večerní kurzy přípravy na manželství.

Zveme všechny snoubence na Večerní kurzy přípravy na manželství. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz povinný. Avšak přijít mohou i ti, kteří chtějí pracovat na svém vztahu, bez ohledu na to, zda uvažují o církevním, nebo civilním...
10.01.2017 21:14

Když někdo zraňuje druhé, mívá to své důvody

Bůh nikým nepohrdá Ježíš procházel Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar. V blízkosti pole byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi pít!“ – Jeho...
04.01.2017 20:52

Co znamená: K+M+B

4.1.2017   Foto: IMa    K+M+B Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s...

Vyhledávání

FINANČNÍ PARTNER:

Znak obce

Obec Velký Týnec

 

Sekání trávníku zajišťuje

Miroslav Zdráhal

Výsledek obrázku pro machovsky mapy


 

ODKAZY NA JINÉ WEBY:

 

Res Claritatis

Pastorace na webu

Katolik.cz

ebreviar.cz

banner_tvnoe

NÁŠ ODKAZ

© 2011-2017 Farnost Velký Týnec. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode